Afgelopen zomer heeft PromoVisionModels de Waddenvereniging gepromoot. Met een speciale stand stonden zij in de haven van Harlingen om nieuwe leden voor het goede doel te werven.

Activiteiten

Vier dagen in de week stonden het promotieteam van PromoVisionModels in Harlingen om de waddenvereniging te promoten. Zij wisten informatie over de vereniging te vertellen, en de consument te enthousiasmeren voor het doel dat de Waddenvereniging nastreeft. Resultaat: een zomer waarin het ledenbestand van de vereniging flink is gegroeid.

Waddenvereniging

De Waddenvereniging is een organisatie, opgericht in 1965, die de belangen van het waddengebied behartigt. Onderwerpen waar zij zich onder andere mee bezighouden, zijn het verzet tegen gaswinning, visserij, rampenbestrijding en windenergie. De vereniging heeft in totaal 40.000 leden en donateurs.

Contact

Wil je ook je organisatie laten promoten op maat? Neem dan contact op met ons, en wij vinden een manier die goed bij uw organisatie past.